No Rujukan Keterangan Jenis Perolehan Tarikh Tutup Borang
JPKN/2019/22 PEROLEHAN PERKAKASAN BAGI APLIKASI PELBAGAI UNTUK JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI Perolehan Perkakasan 27-09-2019 Panggilan Sebutharga