No Rujukan Keterangan Jenis Perolehan Tarikh Tutup Borang
JPKN/2020/03 PEROLEHANMIKROKOMPUTER DAN KOMPUTER RIBAUNTUKAGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH FASA1 Perolehan Komputer 29-01-2020 Panggilan Sebutharga
JPKN/2020/04 PEROLEHANMIKROKOMPUTER DAN KOMPUTER RIBAUNTUK JABATANBENDAHARI NEGERI Perolehan Komputer 29-01-2020 Panggilan Sebutharga
JPKN/2020/0 PEROLEHAN PERISIAN MS OFFICEUNTUK PEJABAT PNSKLDAN MAFI (JPKN/2020/08) Perolehan Perisian 29-01-2020 Panggilan Sebutharga
JPKN/2020/6 PEROLEHAN KEPERLUAN PERALATAN PUSAT DATA KERAJAAN NEGERI UNTUK JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI Peralatan 29-01-2020 Panggilan Sebutharga
JPKN/2020/5 PEROLEHAN UPS POWER MODULE UNTUK PUSAT DATA KERAJAAN NEGERI Perolehan Peralatan 29-01-2020 Panggilan Sebutharga
JPKN/2020/07 PEROLEHAN PERALATAN MULTIMEDIA UNTUK JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI Perolehan Peralatan 29-01-2020 Panggilan Sebutharga
JPKN/2020/09 PEROLEHAN KOMPUTER RIBA UNTUK KETUA-KETUA JABATAN AGENSI KERAJAAN NEGERI SABAH FASA 1 Perolehan Komputer 29-01-2020 Panggilan Sebutharga