Print

Selamat datang ke laman web rasmi Bahagian Keselamatan dan Rangkaian, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri. Laman web ini memperkenalkan Bahagian ini kepada pelawat dan mempaparkan maklumat tentang perkhidmatan keselamatan ICT yang disediakan dan diusahakan oleh Bahagian ini ke arah mempertingkatkan keselamatan ICT Sektor Awam Negeri. Laman web ini juga menyediakan maklumat kakitangan bagi mempermudahkan perhubungan.saya mengalu-alukan sebarang maklumat atau maklumbalas yang boleh membantu Bahagian ini melaksanakan tugas-tugas yang telah dipertanggungjawabkan dengan lebih efektif dan efesien serta memperkayakan kandungan laman web ini.

Sekian dan selamat melayari....

yang benar,

Daniel Ng Chai Chong 
Ketua Bahagian Keselamatan dan Rangkaian