Fungsi BPK


Bertanggungjawab terhadap pengurusan komunikasi yang berkaitan dengan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan serta peningkatan imej organisasi secara amnya.

Memainkan peranan dalam hal-hal pengurusan kualiti ke arah jaminan kualiti produk dan perkhidmatan yang bermutu.

Melaksanakan urusan promosi dan publisiti berkenaan fungsi jabatan dan inisiatif Kerajaan Elektronik.

Visi

Ke Arah Keunggulan Perkhidmatan Berkualiti.

Misi

Bertekad dalam usaha untuk meningkatkan keunggulan perkhidmatan jabatan melalui keprihatinan terhadap keperluan pelanggan, pengurusan imej yang mapan dan penumpuan kepada jaminan kualiti.

Moto

"Kualiti dan Keunggulan"

Objektif Kualiti

Pengurusan Maklum Balas Pelanggan

i. Memberi akuan terima & maklum balas terhadap pertanyaan dan aduan perkhidmatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

ii. Mengurus dan menyelesaikan aduan perkhidmatan yang diterima dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja.

Pengurusan Kajian Kepuasan Pelanggan

i. Membuat analisa & lapor kajian kepuasan pelanggan kepada pihak pengurusan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam setahun.

sgCert

Sabah Government Computer Emergency Response Team

Maklumat lanjut

Unit Integriti Negeri Sabah

Anda Tidak Puas Hati Terhadap Sebarang Tindakan Pentadbiran Kerajaan?

Sila klik....

Sistem Aduan

E-majalah BPK 2018

E-majalah 2018

Tahukah anda?
Info lanjut


Ruang perkongsian maklumat kepada pelanggan...

Dasar Privasi

Privasi Anda

Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung.

Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif.

Contohnya, seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.

 

Maklumat Yang Dikumpul

Tiada maklumat peribadi yang akan dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.

Apa yang akan berlaku jika saya membuat pautan kepada laman web yang lain?

Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja.

Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

 

Pindaan Dasar

Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemaskini di halaman ini.

Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain.

 

Dasar Keselamatan

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah
digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada
standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk
menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

 

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan
penghantaran data peribadi akan dilindungi
dan disimpan dengan menggunakan
teknologi keselamatan yang sesuai.

Kenali Kakitangan BPK


...

Sariwan Jamanih

Ketua

Bahagian Perhubungan Korporat

Pegawai Teknologi Maklumat, F44

...

Naratha Bt Dimis @ Nur Asyikin

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, F32

Pengurusan Metologi, Audit dan Khidmat Perundingan

...

Mohd Saifuddin Bin Karim

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, F29

Pengurusan Metologi, Audit dan Khidmat Perundingan

...

Rosni Naming

Juruteknik Komputer, F22

Promosi, Peningkatan Imej dan Pengurusan Kualiti

...

Julita Mujim

Juruteknik Komputer, F22

Promosi, Peningkatan Imej dan Pengurusan Kualiti

Kenali Pelatih Sangkutan BPK


...

Nama : Fifi Shahirah Binti Sharin

Bidang : Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Media Interaktif) Dengan Kepujian

Universiti / Institut : Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Universiti / Institut : Matrikulasi Labuan

Tarikh Berlatih di BPK :
2 September 2018

Soalan-Soalan Lazim


Bilakah Bahagian Perhubungan Korporat JPKN ditubuhkan dan bila ianya mula beroperasi?

Bahagian ini mula ditubuhkan pada Februari 2010 dan mula beroperasi pada 15 Mac 2010.

SoalJawab

Apakah objektif utama bahagian ini?

Untuk meningkatkan tahap keperihatinan jabatan terhadap keperluan pelanggan, meningkatkan imej jabatan ke arah keunggulan dan menumpukan jaminan kualiti perkhidmatan melalui pengurusan standard yang mantap.

SoalJawab

Siapakah yang bertanggungjawab menerima aduan pelanggan di dalam bahagian ini?

Pegawai Perhubungan Aduan Awam.

SoalJawab

Adakah bahagian ini terlibat dengan aktiviti MS ISO?

Ya, bahagian ini secara langsung terlibat dengan aktiviti MS ISO setiap tahun di bawah naungan JPKN.

SoalJawab

« A few quotes
to ponder... »

"Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed. It is the only thing that ever has."

-Margaret Mead

When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us.

-Alexander Graham Bell

“Only by binding together as a single force will we remain strong and unconquerable.”

―Chris Bradford, The Way of the Dragon

Hubungi kami


Maklumat PerhubunganJabatan Perkhidmatan Komputer Negeri
Tingkat 6 & 7 Blok A
Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri Sabah
Jalan Teluk Likas Tanjung Lipat
88400 Kota Kinabalu
Sabah Malaysia

bpk.jpkn@sabah.gov.my

088 368 900

Gambar Bangunan

 
peta
 

Lokasi Pejabat

 
peta