Muat Turun Dokumen BPP*Sila klik nama dokumen untuk melihat dokumen berkenaan.
Nama Dokumen Tahun Deskripsi
Senarai Perkhidmatan BPP - Pengurusan Pejabat
Pengurusan Perkhidmatan & Organisasi
Pembangunan Modal Insan
Pengurusan Aset (Alih)
Pengurusan Perbelanjaan & Penyediaan Penyata Kewangan (AKAUN)
Pengurusan Kewangan Umum (KEWANGAN)
Senarai Borang (Pentadbiran & Akaun)
Laporan BPP 2014 Senarai Penjawatan
Kakitangan Bersara Wajib
Kakitangan Disahkan dalam Jawatan
Kenaikan Pangkat
Penempatan Kakitangan
Majlis Anjuran BPP 2013 - 2014 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (2013-2014)
Penerangan Mengenai APC (2013)
Taklimat Borneo Housing (2014
Mesyuarat Pagi / Ketua Bahagian
Laporan Mesyuarat Penting BPP 2014 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK)
Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU)
Mesyuarat Jawatankuasa Majlis Bersama Jabatan (Pengurusan)
Mesyuarat Pagi / Ketua Bahagian
Senarai Pekeliling 2014 Senarai & Tajuk Pekeliling
Sistem Baru BPP 2014 Sistem Interim
Peraturan Dalaman BPP 2014 Peraturan-Peraturan Umum
Peranan Staf & Pentadbir Sistem Biometrik
Proses Pengurusan Kad Staf
Proses Pengeluaran Kad Pelawat
Proses Pengeluaran Kad Pelatih Skim Sangkutan & Pelatih Industri
Laporan BPP 2015 Pengenalan Bahagian BPP
Senarai Perkhidmatan
Kakitangan BPP
Laporan Aktiviti Sepanjang Tahun 2015
Laporan Akaun
Laporan BPP 2016 Pengenalan Bahagian BPP
Senarai Perkhidmatan
Kakitangan BPP
Laporan Aktiviti Sepanjang Tahun 2016
Laporan Akaun