Perkhidmatan Bahagian Pentadbiran & Pengurusan

Bahagian ini berperanan dengan melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran perakuanan jabatan. Bahagian Pentadbiran & Pengurusan merupakan antara komponen utama yang menyokong dan membantu dalam penyampaian perkhidmatan ICT negeri Sabah

Senarai Perkhidmatan BPP


Borang Pentadbiran

Borang Permohonan Cuti Bersalin
Borang Hospital
Borang Permohonan Pendahuluan Diri
Borang Permohonan Taraf Berpencen
Borang Permohonan Pengesahan
Borang Faks
Borang Perisytiharaan Harta

Borang Akaun

Borang Tuntutan Atas Elaun Makan, Elaun Lojing dan lain-lain
Borang Pengesahan Akaun Bank Untuk Pembayaran Am
Penyata Penyesuaian bagi Pinjaman Kenderaan, Peribadi dan Pendahuluan Pelbagai

X

Borang Permohonan Cuti Bersalin


*Sila isikan tempat kosong.


Alamat Kepada:(Ketua Jabatan)

1. Saya memohon menggunakan kemudahan Cuti Bersalin selama hari mulai dari tarikh dijangka bersalin (EDD*/ lebih awal) dari tarikh dijangka bersalin iaitu mulai hingga . Tarikh dijangka bersalin saya ialah pada .


2. Jumlah Cuti Bersalin yang telah diambil sebelum ini adalah sebanyak daripada jumlah maksimum 300 hari.


 Bersama-sama ini disertakan dokumen sokongan daripada klinik/hospital Kerajaan atau Swasta yang mengesahkan tarikh dijangka bersalin.


 Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar.


Nama Pemohon :


* Sekiranya anda ingin mengisi borang menggunakan sistem BPP, sila isikan semua tempat kosong di atas dan klik butang "Mohon".
* Sekiranya anda ingin mencetak borang kosong, sila klik pada "Cetak Borang" di bawah.

>>> Cetak Borang <<<