Pengenalan

Secara keseluruhan bahagian ini bertanggungjawab untuk membangunkan dan melaksanakan sistem-sistem aplikasi yang telah dirancang untuk kegunaan kerajaan negeri dan jabatan-jabatan Kerajaan Negeri Sabah. Perkhidmatan pelaksanaan ini adalah bagi memastikan pelaksanaan projek-projek IT negeri dapat dimanfaati oleh jabatan-jabatan kerajaan dan rakyat negeri Sabah.

 

Misi

Untuk memberi perkhidmatan pembangunan dan pelaksanaan sistem aplikasi yang cemerlang kepada Kerajaan Negeri Sabah selaras dengan misi jabatan.

 

Visi

Untuk menjadi bahagian yang terunggul dalam memberi perkhidmatan pembangunan dan pelaksanaan sistem aplikasi dengan menggunakan teknologi maklumat yang canggih dan terkini dengan tenaga kerja yang profesional dan dinamik.

57

Aplikasi Sistem

39

Sistem Generik

8

Sistem Kewangan

10

Outsource

Piagam Pelanggan

PEMBANGUNAN SISTEM


Rekabentuk
1 - 2 Minggu
Pembangunan program (bagi setiap modul)
1 - 2 Minggu
Ujian sistem bersama pengguna
1 - 2 Minggu
Latihan pengguna sistem
1 - 4 Minggu
Larian selari
4 - 8 Minggu

PENYELENGGARAAN SISTEM


Pembangunan setiap modul
3 Bulan
Penambahbaikan sistem
4 Minggu
Ujian sistem bersama pengguna
5 Hari
Latihan pengguna sistem
3 Hari
Larian selari
2 Bulan

SENARAI PERKHIDMATAN

Sistem Generik

Sistem SM2 : Sistem Pergerakan Gaji Tahunan : Sistem e-Cuti : Sistem Pay:A3 : Sistem Laporan Ahli Dewan Undangan Negeri : Sistem Permohonan Projek Kementerian Kewangan : State Company Information System (SCIS) : Sistem Permohonan Jawatan : Sistem Harta : Sistem Jemputan Elektronik : Sistem Syor Online SPANS : Sistem PUKONSA : State Projek Informations System (SPINS) : Sistem Penilaian Prestasi : Sistem Izin Hadir Seminar : Sistem APN Keluar Negeri : Sistem Izin Kursus INSAN : Sistem Penyata Pentadbiran 28(2) : Sistem Maklumat Projek Penswastaan Negeri (SMPP) : Sistem Permohonan Pinjaman Kenderaan : Sistem Bersepadu Jabatan Cetak Kerajaan : Sistem Maklumat Arkib (ANiS) : Sistem Tuntutan Elaun Kilometer : Sistem Tuntutan Elaun Luar Kawasan : Sistem Maklumat Penerima Darjah-darjah Kebesaran dan Bintang-bintang Serta Pingat-pingat Negeri Sabah : Sistem TrekICT : Sistem Pergerakan Pegawai : Sistem Permohonan Jawatan IT : Sistem Maklumat Perbadanan Baitulmal Negeri Sabah : Sistem Pejabat Hasil Bumi : Sistem Direktori : Sistem Maklumat Bajet Negeri : Sistem Pendaftaran Pelawat : Sistem Permohonan PHB : Single Sign-On Portal : Sistem Semakan Status SKT & LPP : Sistem Maklumat Penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang : Sistem Maklumat Kehadiran Online : Sistem E-Kontrak


Sistem Kewangan

Sistem S3P : Siswang : Payroll : Sistem POL : Sistem e-Kuasa Menandatangani Baucar Debit : Sistem Akaun Belum Diterima : Sistem E-Lejer : Sistem Akaun Utama

PROFIL KAKITANGAN

Hubungi Kami


David
Augustine

088 - 368989

David.Augustine@sabah.gov.my

Norainie
Binti Matali

088 - 368987

Noraini.Matali@sabah.gov.my

Adriana
Boitol

088 - 368809

Adriana.Boitol@sabah.gov.my

Beatrice
D Mikil

088 - 368816

Beatrice.Mikil@sabah.gov.my

Elizabeth
Tai

088 - 368808

Elizabeth.Tai@sabah.gov.my

Agnes
Liang

088 - 368970

Agnes.Liang@sabah.gov.my

Josie
Mijol

088 - 368971

Josie.Mijol@sabah.gov.my

Darius
Anthony Joiwin

088 - 368810

Darius.Joiwin@sabah.gov.my

Rafidah
Ali Hassan

088 - 368977

Rafidah.AliHassan@sabah.gov.my

Ag. Hamzah
Ag. Ahmad

088 - 368972

AgHamzah.AgAhmad@sabah.gov.my

Karen
Sigawal

088 - 368997

Karen.Sigawal@sabah.gov.my

Ag. Dzulasmadey
Aliasbah

088 - 368813

AgDzulasmadey.Aliasbah@sabah.gov.my

Hjh. Norasma
Binti Jifli

088 - 368978

Norasma.Jifli@sabah.gov.my

Faizal Heesyam
Mohd. Kassim

088 - 368811

FaizalHeesyam.Kassim@sabah.gov.my

Yazid Yuzairie
Yunos

088 - 368980

Yazid.Yunos@sabah.gov.my

Salia @ Selia
Stong

088 - 368812

Salia.Stong@sabah.gov.my

Wan Ahmad Hazwan
Bin Ahmad Suhaini

088 - 368806

Hazwan.AhmadSuhaini@sabah.gov.my

Nurul Aima
Kaim

088 - 368983

NurulAima.Kaim@sabah.gov.my

Noor Hidayah
Binti Ameenudden

088 - 368979

Hidayah.Ameenudden@sabah.gov.my

Vynalyn Ellen
Philipus

088 - 368981

Vynalyn.Philipus@sabah.gov.my

Mohd Yussri
Bin Yusof @ Yusop

088 - 368813

Yussri.Yusof@sabah.gov.my

APLIKASI ONLINE

e-Cuti

Sistem Permohonan cuti tahunan

e-Slip Gaji

Cetak slip bayaran gaji bulanan

e-Pergerakan

Sistem merekod pergerakan pegawai

e-Izin Hadir Seminar

Sistem permohonan menghadiri seminar

Tempahan Makmal

e-Aduan Perkhidmatan

Sistem Trek ICT

Kajian Kepuasan Pelanggan