Joomla Templates Gallery

Bahagian Penyelidikan Teknologi

Bahagian Penyelidikan Teknologi adalah salah satu bahagian di Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri (JPKN) yang mula diwujudkan pada tahun 2016. Pewujudan bahagian ini adalah kesinambungan daripada fungsi Bahagian Latihan dan Penyelidikan sebelum ini yang telah diasingkan menjadi unit baru iaitu Bahagian Latihan dan Kompetensi (BLK) manakala fungsi penyelidikan  sebagai Bahagian Penyelidikan Teknologi (BPT) sebagai mengiktiraf peranan aktiviti penyelidikan dalam membantu JPKN mencapai objektif misi dan visi yang ditetapkan.