Fungsi

 

  • Melaksanakan kajian dan Penyelidikan Teknologi ICT

 

  • Mengenalpasti tren dan impak teknologi maklumat terhadap sistem penyampaian perkhidmatan awam negeri.

 

  • Menyedia dan menyebarkan maklumat hasil terbitan penyelidikan teknologi maklumat seterusnya berperanan sebagai tempat rujukan berkaitan penyelidikan teknologi maklumat kepada sektor awam negeri.

 

  • Melaksanakan program-program yang menyokong aktiviti penyelidikan berkaitan ICT