Kakitangan

                                                                                          

                                                                  

Symphorosa Kassun

Ketua Bahagian Penyelidikan Teknologi

Pegawai Teknologi Maklumat, FA44

  

 

                                                                

 

                                                              
Arjuna Abdullah                                                                                              Bridget G. Lojonon
Pegawai Teknologi Maklumat, F41                                                                    Pegawai Teknologi Maklumat, F41
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer( Kejuruteraan Perisian)  (Kepujian)       Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
Universiti Malaysia Sabah(UMS)                                                                        Coventry  University United Kingdom 
 
 
 
                                                             

Monica Latius                                                                                               Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, F32                                                    (Kosong - Pegawai dipindahkan ke BPK)         
Universiti Malaysia Sabah (UMS)