Objektif

OBJEKTIF

  1. Membuat penyelidikan yang berkaitan dengan teknologi ICT bagi sektor awam negeri.

  2. Melaksanakan kolaborasi strategik berkaitan penyelidikan ICT sektor awam di peringkat negeri dan nasional.

  3. Menerbitkan bahan-bahan terbitan berkaitan penyelidikan ICT untuk rujukan sektor awam negeri.