Pekeliling ICT

Pekeliling ICT

 1. Penggunaan Aplikasi Yang Mempunyai Lesen Di Semua Jabatan Kerajaan
 2. Penamaan Ketua Pegawai Maklumat Dan Penubuhan Jawatankuasa ICT Di Agensi
 3. Penggunaan Perkhidmatan SabahNet - Rangkaian Kawasan Lebar Kerajaan Negeri Sabah
 4. Perolehan Komputer Yang Telah Tamat Tempoh Daripada Tahun 2006 (No. Pembekalan : Jpkn/L/2006/03) Dan Seterusnya Di Bawah Kontrak Sewa Guna Komputer
 5. Pekeliling Kementerian Kewangan Bilangan 11 Tahun 2008 Kaedah Baru Pemesanan Borang-Borang Komputer Melalui Jabatan Cetak Kerajaan
 6. Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bilangan 12 Tahun 2008 Dasar Perolehan Dan Pelaksanaan Sistem Aplikasi ICT, Serta Penyimpanan Data Dan Sistem Aplikasi ICT Ke Pusat Data Kerajaan Negeri
 7. Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bilangan 1 Tahun 2009 Skim Pinjaman Membeli Komputer Mikro
 8. Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bilangan 6 Tahun 2009 Dasar Penggunaan Perisian OpenOffice.Org Sebagai Perisian Produktiviti Pejabat Rasmi Untuk Kerajaan Negeri
 9. Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bilangan 12 Tahun 2009 Tempahan Dakwat Pencetak Komputer
 10. Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bilangan 9 Tahun 2001 Penyelenggaraan Pembaikan Dan Pembelian Komputer
 11. Pekeliling Jabatan Bendahari Negeri Sabah Bilangan 5 Tahun 2010 Pelaksanaan Sistem Buku Vot Dan Baucar Bersepadu (SISVOT) Versi 2010
 12. Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bilangan 1 Tahun 2010 Penggunaan Perkhidmatan SabahNet
 13. Inisiatif Pemodenan Dan Transformasi Pentadbiran Awam Bagi Meningkatkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan
 14. Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bilangan 3 Tahun 2013 Tatacara Pelupusan E-Waste Melibatkan Peralatan ICT Kerajaan Negeri Sabah
 15. Dasar Perolehan Dan Pelaksanaan Sistem Aplikasi ICT Serta Penyimpanan Data Dan Sistem Aplikasi ICT Ke Pusat Data Kerajaan Negeri
Hakcipta Terpelihara ©2019 Bahagian Perancangan, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri.

Search