Pengenalan

Bahagian Rangkaian Dan Sokongan (BRS) merupakan satu bahagian di dalam Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri (JPKN)          yang berperanan sebagai:-

  1. Pusat perkhidmatan teknikal ICT.
  2. Mengkaji, merekabentuk, melaksana dan mengurus rangkaian komputer supaya berjalan dengan lancar,cekap dan selamat.
  3. Memastikan keselamatan sistem ICT sentiasa terkawal.
  4. Memberikan nasihat sewajarnya berkaitan dengan penggunaan sistem ICT kepada pelanggan.

HUBUNGI KAMIPAUTAN PILIHAN