Kakitangan


  • Nama : Voo Chau Lun
  • Jawatan : Ketua Bahagian Rangkaian & Sokongan, F48
  • Kelulusan : Bachelor Of Science Computer
  • Institusi : University Of Windsor Canada
  • Nama : Mohd Ridzuan Ramli
  • Jawatan : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat,F32
  • Kelulusan : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat
  • Institusi : Open University
  • Nama : Malcolm Abidin Madingkir
  • Jawatan : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat,F29
  • Kelulusan : BSC In Computer Science
  • Institusi : INTI College Malaysia Negeri Sembilan
  • Nama : Zaim Yazirwan Amin
  • Jawatan : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, F29
  • Kelulusan : Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Rangkaian)
  • Institusi : Universiti Teknologi Tun Kussein Onn Johor
  • Nama : Ag Aizamuddin Bin Ag Damit
  • Jawatan : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, F29
  • Kelulusan : Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
  • Institusi : Politeknik Kota Kinabalu
  • Nama : Winifred Jouny
  • Jawatan : Juruteknik Komputer, FT22
  • Kelulusan : SPM
  • Nama : Denisius Bin Linus@Beting
  • Jawatan : Juruteknik Komputer, FT19
  • Kelulusan : Sijil kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
  • Institusi : Politeknik Kota Kinabalu