Circle Image

PROFIL JPKN SANDAKAN

Profesionalisme Teras Keunggulan

VISI

Peneraju Transformasi Perkhidmatan Awam Negeri Untuk Mencapai Kerajaan Pintar.

MISI

Memberikan Perkhidmatan ICT Yang Cemerlang Kepada Kerajaan Negeri Bagi Mendampingi Masyarakat.

OBJEKTIF

  1. Bertindak sebagai pusat perkhidmatan ICT bagi Kerajaan Negeri Sabah di Wilayah Sandakan.
  2. Menyelaras keperluan pembangunan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan sistem aplikasi dan rangkaian ICT serta pemprosesan dan keselamatan data di peringkat Cawangan Sandakan.
  3. Memantau dan memastikan tahap pelaksanaan dan penggunaan sistem ICT dalam sektor awam negeri di Wilayah Sandakan.
  4. Menyediakan latihan kepada para pengguna ICT di Wilayah Sandakan bagi mempertingkatkan pengetahuan serta memperolehi pengalaman dalam penggunaan ICT.

SISTEM PENGURUSAN KUALITI  

Telah melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti yang menepati ISO 9001:2015

  1. Perkhidmatan Konsultansi Dan Perolehan Sistem Komputer.
  2. Pembangunan Dan Penyelenggaraan Sistem Aplikasi.
  3. Perkhidmatan Pengurusan Desktop.
  4. Perkhidmatan Meja Bantuan ICT.
  5. Perkhidmatan Konsultansi Rangkaian ICT.
  6. Perkhidmatan Multimedia.