Circle Image

SOALAN LAZIM

JPKN Cawangan Sandakan
 

JPKN hanya memberikan perkhidmatan-perkhidmatan kepada Kementerian, Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri Sabah sahaja.

Siapakah yang boleh memohon dan menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh JPKN?
 

Sila rujuk Sistem Permohonan Jawatan Online (http://www.jawatan.sabah.gov.my), untuk mengetahui sama ada terdapat kekosongan jawatan di JPKN.

Bagaimanakah saya ingin tahu sekiranya ada kekosongan jawatan dalam JPKN?
 

Emel rasmi Kerajaan akan dihasilkan apabila menjadi kakitangan kerajaan. Sila hubungi pihak pentadbiran di mana anda bertugas untuk menghasilkan emel rasmi ini.

Bagaimanakah saya ingin memohon emel rasmi kerajaan?
 

Anda boleh menghubungi pejabat cawangan ini untuk mendapatkan bantuan teknikal.

Bagaimanakah saya ingin memohon bantuan teknikal komputer?
 

JPKN juga memberi khidmat nasihat konsultansi pengkomputeran. Permohonan boleh dibuat melalui Ketua Cawangan, JPKN Sandakan.

Bagaimanakah saya ingin memohon perkhidmatan konsultansi?
 

JPKN menyediakan satu ruang / sistem untuk pengguna membuat rujukan / laporan berkenaan dengan masalah teknikal. Sistem tersebut adalah Sistem Trek ICT (https://helpdesk.sabah.gov.my/).

Dimanakah saya boleh merujuk / melapor berkenaan dengan masalah teknikal ICT?
 

Sekiranya pihak jabatan tuan / puan ingin memohon bantuan dalam pembangunan sistem sila buat permohonan melalui Ketua Cawangan, JPKN Sandakan.

Bagaimanakah caranya jika jabatan saya ingin memohon untuk membangunkan sebuah sistem?