Fungsi

 

Fungsi JPKN

1. Memberikan Perkhidmatan Pengkomputeran.

 • Memperkasa sistem penyampaian perkhidmatan awam negeri melalui perancangan, pembangunan dan pelaksanaan projek & program ICT yang berimpak tinggi.
 • Merancang dan mengurus keperluan perolehan ICT Sektor Awam Negeri.
 • Membangun dan menyelenggaran sistem-sistem aplikasi ICT Sektor Awam Negeri.
 • Memberi khidmat konsultasi ICT kepada Sektor Awam Negeri dalam tujuh (7) bidang pengkhususan ICT iaitu Pelan Strategik ICT, Pengurusan Projek ICT, Pengurusan Maklumat, Pembangunan Sistem, Pengurusan Pangkalan Data, Pengurusan Rangkaian & Pengurusan Keselamatan ICT.
 • Membangunkan kepakaran ICT Sektor Awam Negeri ke arah kecemerlangan dan peningkatan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan awam negeri.
 • Melaksana aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) mengenai ICT untuk Sektor Awam Negeri.
 • Memberi perkhidmatan pusat data kepada Sektor Awam Negeri.
 • Memberi perkhidmatan rangkaian dan keselamatan ICT kepada Sektor Awam Negeri.
 • Memberi perkhidmatan multimedia kepada Sektor Awam Negeri.
 • Memberi perkhidmatan pengurusan desktop dan meja bantuan ICT.
 • Memberi perkhidmatan pemasukan dan pemprosesan data.
 • Memasang dan menyelenggara perkakasan dan perisian ICT.
 • Menyelaras pengurusan e-waste untuk pelupusan aset ICT Sektor Awam Negeri.
 • Pusat sumber maklumat ICT.

2. Mengurus Keselamatan ICT Sektor Awam Negeri.

 • Merangka dan menggubal Dasar Keselamatan ICT Sektor Awam Negeri dari Segi polisi, prosedur, piawai dan amalan terbaik.
 • Menjalankan penyelidikan dan pembangunan terhadap teknologi Keselamatan ICT.
 • Meningkatkan kesedaran Keselamatan ICT bagi anggota penjawat awam.
 • Melaksanakan lawatan inspektorat pematuhan Dasar Keselamatan ICT ke atas agensi Sektor Awam Negeri.
 • Menjadi Urusetia Sabah Government Computer Emergency Response Team (SgCert).
 • Menjadi urusetia Jawatankuasa Kerja Keselamatan ICT Negeri.
 • Menjalankan kajian semula terhadap kurikulum Keselamatan ICT untuk tujuan kursus, induksi dan latihan Sektor Awam Negeri.
 • Membangun, melaksanakan dan memantau penggunaan ISMS ISO-27001 sepenuhnya.

3. Mentadbir Dan Mengurus Personal ICT Sektor Awam Negeri.

 • Melaksana pengambilan tenaga kerja baru kakitangan teknikal..
 • Mengurus hal ehwal pentadbiran kakitangan teknikal.
 • Mengurus penempatan kakitangan teknikal.
 • Merancang keperluan tenaga kerja kakitangan teknikal Sektor Awam Negeri.
 • Merancang dan mengurus pembangunan kakitangan teknikal.

 

 • Pencapaian