Aplikasi Sistem

BIL

SISTEM

DESKRIPSI SISTEM

PENYOKONG SISTEM

  1

Sistem Pengurursan & Pembayaran Kerajaan Negeri Sabah (S3P)

test

 • Mengurus peruntukan, menyedia, mencetak dan menyelenggara buku vot dan pengurusan penghantaran baucar
 • Pelanggan : Bahagian Akaun,                                     Semua Jabatan Kerajaan                         Negeri

Ruzainah - Daerah Seliaan Tambunan, Keningau dan Sook

 Aidah - Daerah Seliaan Tenom, Kemabong, Nabawan dan Pagalungan

 

  2 SISWANG (Sistem Bendahari)
 • Memproses baucar dan resit
 • Pelanggan : Bendahari Daerah
Ruzainah - Daerah Seliaan         Keningau
  3 SISPHANS (Sistem Pengurusan Harta Awam Negeri Sabah)
 • Pendaftaran inventori dan harta awam jabatan.
 • Pelanggan : Semua Jabatan                                 Kerajaan Negeri

Abil - Wilayah Pedalaman Atas

Ruzainah - Daerah Seliaan Tambunan, Keningau dan Sook

 Aidah - Daerah Seliaan Tenom, Kemabong, Nabawan dan Pagalungan

 

  4

 SM2

(Sistem Maklumat Sumber Manusia)

 • Pendaftaran sistem maklumat peribadi kakitangan Kerajaan Negeri
 • Pelanggan : 1) Pejabat Daerah
 Abil - Wilayah Pedalaman Atas

Ruzainah - Daerah Seliaan Tambunan, Keningau dan Sook

 Aidah - Daerah Seliaan Tenom, Kemabong, Nabawan dan Pagalungan

  5

 GATS

(Government Account Tracking System)

 • Menyelenggara akaun email Kerajaan Negeri
 • Pelanggan : 1) Pejabat Daerah

                           2) Majlis Daerah

 Abil - Wilayah Pedalaman Atas

Ruzainah - Daerah Seliaan Tambunan, Keningau dan Sook

 Aidah - Daerah Seliaan Tenom, Kemabong, Nabawan dan Pagalungan

  6  e-Cuti (Sistem Cuti Online)
 • Permohonan cuti secara dalam talian 
 • Pelanggan : Semua Jabatan                                 Kerajaan Negeri
 Abil - Wilayah Pedalaman Atas

Ruzainah - Daerah Seliaan Tambunan, Keningau dan Sook

 Aidah - Daerah Seliaan Tenom, Kemabong, Nabawan dan Pagalungan

  7

 e-Izin Hadir Seminar

(Sistem permohonan menghadiri seminar, kursus)

 •  Permohonan menghadiri seminar, kursus atau bengkel secara dalam talian
 • Pelanggan : Semua Jabatan                                 Kerajaan Negeri
 Abil - Wilayah Pedalaman Atas

Ruzainah - Daerah Seliaan Tambunan, Keningau dan Sook

 Aidah - Daerah Seliaan Tenom, Kemabong, Nabawan dan Pagalungan

  8  e-Pay A3 (Sistem Kemaskini Maklumat Gaji)
 • Rekod / kemaskini gaji - paut ke SM2 secara dalam talian
 • Pelanggan : 1) Pejabat Daerah
 Abil - Wilayah Pedalaman Atas

Ruzainah - Daerah Seliaan Tambunan, Keningau dan Sook

 Aidah - Daerah Seliaan Tenom, Kemabong, Nabawan dan Pagalungan

  9  TDP
 • Merekod / mendaftar untuk maklumat kayu balak
 • Pelanggan : 1) Jabatan Perhutanan
 Sopiah dan Ruzainah
 10  RCS
 •  Pengeluaran resit kayu balak
 • Pelanggan : 1) Jabatan Perhutanan
 Sopiah dan Ruzainah
 11  Laporan ADUN 
 • Sistem laporan untuk ADUN secara dalam talian kepada Ketua Menteri
 • Pelanggan : 1) ADUN N.33 Bingkor
 Abil dan Aidah