Pelatih 2011

 

Nama Arn Aundryleon Bin Anthony 

Institusi Kolej Komuniti Tawau

Program Sijil Sistem Komputer dan Sokongan

Tempoh Latihan 11 Julai 2011 - 10 Disember 2011

Asal Keningau

 

 

Nama Mohamad Basri Bin Samad 

Institusi Politeknik Mukah, Sarawak

Program Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)

Tempoh Latihan 10 Ogos 2011 - 02 Dis 2011

Asal Keningau

 

 

Nama Chan Ming Hui  

Institusi Politeknik Mukah, Sarawak

Program Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)

Tempoh Latihan 10 Ogos 2011 - 02 Dis 2011

Asal Keningau

 

 

Nama Mohd. Asful Bin Marim   

Institusi Politeknik Mukah, Sarawak

Program Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)

Tempoh Latihan 10 Ogos 2011 - 02 Dis 2011

Asal Keningau

 

 

Nama Arbaya Bt. Angin  

Institusi Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Program Bachelor Degree of Computer Science & Information Technology (Information System)

Tempoh Latihan 06 Dis 2010 - 22 Mei 2011

Asal Sook

 

 

Nama Jerol Michael  

Institusi Kolej Komuniti Tawau

Program Sijil Komputer & Sokongan

Tempoh Latihan 10 Jan 2011 - 18 Ju2011

Asal Keningau

 

 

Nama Nur Fizyanee Binti Yunus 

Institusi Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Program Bachelor of Electronic Engineering (Computer Engineering)

Tempoh Latihan 09 Mei 2011 - 29 Ju2011

Asal Keningau

 

 

Nama Chong Yun Fook

Institusi Universiti Malaysia Sabah

Program Bachelor of Computer Science (Software Engineering)

Tempoh Latihan : 16 Mei 2011 - 24 Ju2011

Asal Tenom