Laman Web Rasmi Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri


Go to content

KENINGAU

Jabatan Seliaan

Bil.

Jabatan / Pejabat

No. Telefon (087)

No. Fax

Ketua Jabatan

1.

Pejabat Daerah

301509

331535

Pegawai Daerah: Hj. Yusop Bin Hj. Osman

2.

Majlis Daerah

341152

339986

Pegawai Eksekutif: En. Rafik Jubar

3.

Bendahari Daerah (Gabungan)

333353

336402

Bendahari Daerah: En. Sujah Suntat

4.

Mahkamah Anak Negeri

301510

331535

Ketua Daerah: OKK En. Amir Datuk Arif

5.

Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am (JPKA)

331224

 

Penolong Pengarah Bahagian: En. Ahmad Razalie Selabin

6.

Jabatan Pertanian

331532

331892

Pegawai Pertanian Daerah: En. Jackson Ronald Jaimi

 

o Stesen Mekanisasi Pertanian, Binaong

391644

 

Pegawai Penguasa: En. Junaidi Zakaria

 

o Unit Padi Bingkor

392592

 

Pegawai Penguasa: En. Jithol Tunggin

7.

Jabatan Perhutanan

331203

330785

Pegawai Perhutanan Daerah: En. Azman Said

8.

Jabatan Perikanan

337876

337879

Pegawai Penguasa: En. Dennis Anthony

9.

Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak

332539

331453

Pegawai Veterinar: Dr. Zul Bahar Bin Abdul Rashid

 

o Stesen Pembiakan Ternak, JPHPT

331546

 

Pengurus Ladang: Dr. Teddy Marshall Denis

 

o Projek Tenusu Sebrang, JPHPT

331453

 

Pegawai Penguasa: En. Engal Manjani

 

o Pusat Bioteknologi, JPHPT

341442

331546

 

10.

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)

331371

331246

Jurutera JPS Daerah: En. Lanree @ Henry Asing

11.

Jabatan Air

337855, 334428

330785

Jurutera Air Daerah: En. Tam Yin Foon

12.

Jabatan Kerja Raya (JKR)

331333

 

Jurutera Daerah: En. Matthew Wong

13.

Jabatan Tanah dan Ukur (JTU)

301260

339194

Juruukur Daerah: En. Wahap Saifudin

14.

Pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah (JTU)

301267

 

Penolong Pemungut Hasil Tanah: Pn. Kamsiah Lee

15.

Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah

019-8620404

 

Pengurus Taman: En. Yassin Miki

16.

Jabatan Arkib Negeri

339729

 

Pegawai Penguasa: En. Alexander Malibin

17.

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam (JHEAINS)

331352

339957

Pegawai Tadbir Agama: En. Afandy Kasimin

18.

Perpustakaan Wilayah Keningau

336096

 

Ketua Perpustakaan Wilayah: Pn. Andi Syiartazni Kamaludin

19.

Jabatan Hidupan Liar

332412

 

Pegawai Penguasa: En. Benedict Jani

20.

Kementerian Belia Dan Sukan (KBS)

330152

331214

Pegawai Penguasa: En. Kinteu @ Edwin Bin Kihob

21.

Institut Latihan Sektor Awam Negeri (INSAN)

331645

331642

Pengurus Kampus: Pn. Rosalind Aegidius

22.

Jabatan Muzium Warisan Keningau

339159

 

Pengurus Muzium: En. Stephen Lomongko

23.

Pejabat UPPM

338902

 

Pemimpin Pembangunan Masyarakat: En. Paidi Arifin

B A D A N B E R K A N U N

24.

Korporasi Pembangunan Desa (KPD)

391258

 

Pegawai Penguasa: En. Jimil Jainol

25.

Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS)

331164

 

Pegawai Penguasa: En. Kilan Gadong

26.

Perbadanan Pinjaman Sabah (Sabah Credit)

331567

 

Pengurus: En. Richard Chiew

27.

Yayasan Usaha Maju (YUM)

337408

 

Pegawai Penguasa: Hj. Rabadin Bin Damit

Laman Utama | Maklumat Korporat | Perkhidmatan | Jabatan Seliaan | Arkib JPKN.KGU | Site Map


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu