Image

 VISI

 Untuk menjadi agen terunggul dalam transformasi perkhidmatan awam negeri ke arah pembaharuan pentadbiran melalui ICT.

 MISI

 Untuk memberikan perkhidmatan ICT yang cemerlang kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi membawanya dekat kepada masyarakat.

 OBJEKTIF

*

Bertindak sebagai pusat perkhidmatan ICT bagi Kerajaan Negeri Sabah.

*

Bertindak sebagai pusat perkhidmatan ICT bagi Kerajaan Negeri Sabah.

*

Memperkenal dan menyelaras perancangan serta kemajuan ICT.

*

Memperbaiki sistem dan tatacara pelaksanaan dan penggunaan ICT.

*

Mempastikan penggunaan kos perbelanjaan yang berpatutan dalam pelaksanaan dan penggunaan ICT.

*

Mempertingkatkan kecekapan, keberkesanan dan produktiviti sumber tenaga manusia dan penggunaan ICT.

*

Mempiawaikan dokumentasi, data dan rekodnya, prosedur dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan ICT.

*

Mengintegrasikan aplikasi komputer yang bersangkutan dengan sistem maklumat pengurusan.

*

Menyediakan latihan kepada para pengguna ICT bagi mempertingkatkan pengetahuan serta memperolehi pengalaman dalam penggunaan ICT.

*

Mempastikan perubahan wajar dan licin daripada sistem manual kepada sistem berkomputer.