Image

Selamat Datang dan terima Kasih kerana melayari Laman Web Rasmi Kumpulan Sokongan IT Jabatan Kerja Raya Sabah.

 

Kumpulan Sokongan IT Jabatan Kerja Raya Sabah adalah merupakan satu bahagian yang juga dikenali sebagai Bahagian Kejuruteraan Teknologi Maklumat. Kami adalah sebagai agen Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri (JPKN) dipertanggungjawabkan untuk membantu satu kementerian dan tiga jabatan yang terdiri daripada :

 

:: Kementerian Pembangunan Infrastruktur (KPI)

:: Jabatan Kerja Raya (JKR)

:: Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah (JPDS)

:: Jabatan Keretapi Negeri Sabah (JKNS)

 

Antara kandungan laman ini adalah senarai peranan KSIT atau servis yang diberikan, sistem yang diselia, projek atau aktiviti semasa, serta maklumat kakitangan. Selain daripada itu, gambar-gambar aktiviti semasa kakitangan juga turut dimuatkan di dalam galeri.

 

Selamat Melayari.