Piagam Pelanggan Perkhidmatan Sokongan KSIT-MAFI Untuk Jabatan Pengguna

Piagam Pelanggan dalam Perkhidmatan
  • Bertindak sebagai agen pemangkin budaya ICT di Kementerian.

  • Memantapkan lagi penggunaan ICT dalam budaya kerja harian.

  • Memastikan penggunaan aplikasiaplikasi Elektronik Kerajaan diguna secara optima.

  • Menjadi pusat dalam pembangunan dan pengurusan ICT di Kementerian.

Meja Bantuan
  • Tempoh maklum balas kepada jabatan pengguna untuk memeriksa masalah ICT yang telah dilaporkan berkenaan sistem aplikasi, peralatan, pengaksesan ke Sabah Net/Internet dan sebagainya: - Penyelasaian Dalam masa 3 hari bekerja.

  • Untuk system aplikasi yang di bangunkan oleh JPKN, Dalam masa 7 hari bekerja.

  • Untuk peralatan komputer, jika selepas 7 hari bekerja peralatan komputer tidak dapat diperbaiki, peralatan serupa akan dipinjamkan sekiranya stok masih ada.

  • Untuk pengaksesan ke SabahNet/Internet,ia bergantung kepada Operator Sabah.Net(KKIP Communication SDN. BHD.).JPKN akan memaklumkan status masalah setiap 3 hari bekerja atau lebih awal.

Pengurusan Makmal ICT
  • Menyediakan Makmal ICT -1 hari bekerja sebelum acara.