Copyright 2020 - Hakcipta terpelihara © 2011 - 2017 Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Paparan terbaik menggunakan resolusi 1024 x 768 pelayar Safari, Mozila Firefox, Google Chrome.

 KSIT - PNS mempunyai fungsi-fungsi berikut: 


 

1.Menyelenggara Peralatan dan Perisian Komputer 

 • Membuat penyelenggaraan dan Perisian Komputer, termasuklah membaiki, menyimpan dan memantau peralatan dan perisian komputer yang terdapat di Perpustakaan Negeri Sabah
 •  Membuat perolehan dan inventori Peralatan ICT di Perpustakaan Negeri Sabah
 • Membuat Pelupusan dan hapuskira segala peralatan yang berkaitan dengan ICT
 • Menyedia dan menyelenggara Makmal IT di IbuPejabat Perpustakaan Negeri Sabah
 • Menyediakan kemudahan Peminjaman Peralatan ICT kepada kakitangan Perpustakaan Negeri Sabah 

 

2. Menyelenggara Sistem 

 • Memantau perlaksanaan sistem aplikasi Kerajaan Negeri Sabah
 • Memantau perlaksanaan sistem ILMU (Integrated Library Management Utility)
 • Sebagai GATS Operator 

 

3. Menyelenggara Rangkaian Komputer di Perpustakaan Negeri Sabah 

 • Memastikan LAN di Perpustakaan Negeri Sabah berjalan dengan lancar
 • Menyelenggara Perkhidmatan E-Corner
 • Menyelenggara Perkhidmatan WiFi di IbuPejabat Perpustakaan Negeri Sabah 

 

4. Pembangunan ICT 

 • Merancang dan melaksana projek pembangunan ICT di Perpustakaan Negeri Sabah
 • Membanguan dan menyelenggara laman Intranet Perpustakaan Negeri Sabah
 • Membangun dan menyelenggara laman web KSIT - PNS
 • Merancang dan membangunkan sistem baru yang diperlukan oleh Perpustakaan Negeri Sabah

 

5. Latihan IT

 • Memberikan Latihan IT kepada Kakitangan Perpustakaan Negeri Sabah
 • Menyediakan Modul Latihan IT
 • Menyediakan Modul Pengajaran Desanet dan memberikan latihan kepada petugas Desanet 

Dasar dan Notis Penafian