Fungsi

*Menjadikan aplikasi dan infrastruktur ICT tunjang kepada perkhidmatan berkualiti.

*Menjadikan pelaksanaan ICT sebagai sebahagian daripada budaya kerja.

*Bertindak sebagai pusat perkhidmatan ICT bagi wilayah Lahad Datu.

*Memeberikan bantuan terhadap masalah yang berkaitan dengan ICT

*Menyediakan latihan ICT yang berterusan kepada semua kakitangan kerajaan di daerah-daerah yang terletak di dalam kawasan perkhidmatan JPKN Lahad Datu.

*Memberikan khidmat nasihat berkaitan ICT apabila diperlukan.

*Memastikan tahap keselamatan ICT yang optimum.

*Memastikan sistem rangkaian berjalan dengan lancar.