VISI

Peneraju Transformasi Perkhidmatan Awam Negeri untuk mencapai Kerajaan Pintar.

MISI

Memberikan perkhidmatan ICT yang cemerlang kepada Kerajaan Negeri bagi mendampingi masyarakat

DASAR KUALITI

"JPKN Komited dalam memberikan pekhidmatan yang berkualiti berasaskan amalan profesionalisme yang cemerlang"