Introduction!

Team Nabalux

Kumpulan Pelaksana Open Source Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri atau lebih dikenali sebagai Kumpulan Nabalux telah ditubuhkan pada tahun 2004 dan dianggotai oleh personel IT jabatan dengan pelbagai kepakaran.

Ini adalah sebagai menyahut seruan Kerajaan Negeri Sabah dalam menggunapakai Open Source di dalam kerajaan negeri sebagai alternatif kepada perisian lain yang sedia ada.Dengan diketuai oleh Pengarah Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri, Dr Hj Mingu bin Hj Jumaan, Kumpulan Nabalux mengorak langkah sebagai pemangkin perkembangan Open Source di peringkat negeri.

Maklumat Lanjut »

Useful Links