|
Profil Jabatan
Visi & Misi
Objektif
Fungsi
Piagam Pelanggan

Pautan

Tender & Sebut Harga, E - Majalah, Aplikasi Melalui Internet & Intranet

Sistem Generik (Intranet)

Portal Aplikasi Kerajaan

E - Majalah

Tender & Sebut Harga

Acara 2018

Senarai seminar, kursus dan aktiviti lain sepanjang tahun

28
Jun

Sistem Operasi Menggunakan Perisian Terbuka (LINUX MINT) INSAN

28 Jun 2018

10
Jul

Memasukkan markah Al-Quran calon peperiksaan 2018 JHEAINS Tawau

10 Julai 2018

11
Jul

Kursus Email Kerajaan Majlis Perbandaran Tawau

11-12 Julai 2018

08
Ogos

Kursus Pengenalan Asas Keselamatan Komputer Majlis Perbandaran Tawau

08-09 Ogos 2018

28
Ogos

Kursus Pendedahan Melayari Internet PUSPANITA Cawangan Daerah Semporna

28 Ogos 2018

12
Sep

Kursus Dasar Keselamatan ICT Majlis Perbandaran Tawau

12-13 September 2018

24
Sep

“Desktop Publishing” Menggunakan Perisian Terbuka (SCRIBUS) INSAN

24-25 September 2018

01
Okt

Lanjutan Perisian OpenOffice (Writer, Calc dan Impress) INSAN

01-04 Oktober 2018

10
Okt

Kursus Sistem Pengurusan Dokumen Elektronik Majlis Perbandaran Tawau

10-11 Oktober 2018

07
Nov

Kursus E-PBT Majlis Perbandaran Tawau

07-08 November 2018

26
Nov

Pembangunan Grafik dan Penyuntingan Foto Menggunakan Perisian Terbuka (GIMP) INSAN

26-28 November 2018

Pencapaian

Kenali Kakitangan Kami

"Profesionalisma Teras Keunggulan"