|
Profil Jabatan
Visi & Misi
Objektif
Fungsi
Piagam Pelanggan

Pautan

Tender & Sebut Harga, E - Majalah, Aplikasi Melalui Internet & Intranet

Sistem Generik (Intranet)

Portal Aplikasi Kerajaan

E - Majalah

Tender & Sebut Harga

Acara 2019

Senarai seminar, kursus dan aktiviti lain sepanjang tahun

17
Jun

Taklimat & Penyenggaraan Sistem Melalui E-MOVE

17 Jun 2019

20
Jun

Pengemaskinian SM2 kakitangan Jabatan Pertanian Zon Tawau

20-21 Jun 2019

25
Jun

Kursus Sistem Aplikasi Kerajaan dan Emel

25-26 Jun 2019

08
Jul

Seminar ICT Sektor Awam Negeri 2019 Wilayah Tawau

8-9 Julai 2019

18
Jul

Bengkel Sistem Operasi 'Linix Mint'

18 Julai 2019

20
Ogos

Kursus Penyuntingan Video Digital

20-22 Ogos 2019

26
Ogos

Kursus Penggunaan Perisian Pejabat Untuk Peningkatan Pentadbiran Pejabat

26-28 Ogos 2019

24
Okt

Kursus Teknologi Cloud

24 Okt 2019

27
Okt

Kursus 'Desktop Publishing' Canva

27-28 Nov 2019

27
Okt

Kursus Keselamatan ICT

02-03 Dis 2019

Pencapaian

Kenali Kakitangan Kami

"Profesionalisma Teras Keunggulan"