|
Profil Jabatan
Visi & Misi
Objektif
Fungsi
Piagam Pelanggan

Pautan

Tender & Sebut Harga, E - Majalah, Aplikasi Melalui Internet & Intranet

Sistem Generik (Intranet)

Portal Aplikasi Kerajaan

E - Majalah

Tender & Sebut Harga

Acara 2017

Senarai seminar, kursus dan aktiviti lain sepanjang tahun

17
Jan

Pengisian e-Prestasi bagi Guru-Guru JHEAINS Tawau

17-19 Jan 2018

21
Feb

Pendaftaran on-line calon peperiksaan SRU dan SMU 2018 JHEAINS Tawau

21 Feb 2018

5
Mac

Penyuntingan Video Menggunakan Perisian Terbuka (SHOTCUT) INSAN

5-6 Mac 2018

8
Mac

Sistem Operasi Menggunakan Perisian Terbuka (LINUX MINT) INSAN

8 Mac 2018

8
Mei

Lanjutan Perisian OpenOffice (Writer, Calc dan Impress) INSAN

8-11 Mei 2018

10
Jul

Memasukkan markah Al-Quran calon peperiksaan 2018 JHEAINS Tawau

10 Jul 2018

24
Sep

“Desktop Publishing” Menggunakan Perisian Terbuka (SCRIBUS) INSAN

24-25 Sep 2018

26
Sep

Pembangunan Grafik dan Penyuntingan Foto Menggunakan Perisian Terbuka (GIMP) INSAN

26-28 Sep 2018

Pencapaian

Kenali Kakitangan Kami

"Profesionalisma Teras Keunggulan"