Acara AKan Datang
Tarikh
Program
24 - 27 Jan 2017

Lanjutan Perisian Open Office (Windows 7, Writer, Calc & Impress)

13 - 15 Feb 2017

Pembangunan Grafik Dan Penyuntingan Foto (GIMP)

16 - 17 Feb 2017

Lanjutan Desktop Publishing Menggunakan Perisian Scribus

22 Feb 2017

JHEAINS - Memasukkan Data Calon SRU & SMU

24 Feb 2017

Latihan Hands On Aplikasi Macromedia Dreamweaver 8.0

27 - 01 Mac 2017

Kursus Pembangunan Grafik & Penyuntingan Foto (GIMP)

13 - 14 Mac 2017

Penggunaan Email & Sistem Aplikasi Generik Kerajaan

15 - 15 Mac 2017

Sistem Operasi UBUNTU anjuran INSAN

3 April 2017

Desktop Publishing Menggunakan Perisian Scribus anjuran JPKN Tawau

8 Jun 2017 Kursus latihan Sistem Pengurusan Harta eSisphans anjuran JPKN Tawau
9 Aug 2017

Kursus Windows Movie Maker anjuran JPKN Tawau

13 Sept 2017 Kursus Penyelenggaraan Windows 7 dan Windows 8
11 Okt 2017

Kursus Email & Sistem Aplikasi Generik Kerajaan anjuran JPKN Tawau

12 Okt 2017 Kursus Penyuntingan video menggunakan perisian corel video studio
Acara Telah Berlangsung
Tarikh
Program