SISTEM APLIKASI
SOKONGAN SISTEM
Sistem Pengurusan Harta Awam Negeri
SISPHANS (versi web)            Manual
Sistem maklumat Sumber manusia
Sistem Prestasi & Kenaikan Gaji Tahunan
Sistem Elaun Hitungan Kilometer
State Project Information System
Sistem Permohonan Pinjaman Kenderaan
Sistem Pergerakan Gaji Tahunan
Sistem Harta
Sistem Log Trak Perhutanan
Sistem Scaling Order Perhutanan
Sistem Buku Vot dan Baucer Bersepadu (SISVOT) /
S3P Sistem Peruntukan Pembayaran
Sistem Wang Bendahari Daerah (SISWANG)
Siti, Vun
Emel Rasmi Kerajaan Negeri
Siti,Afsar, Hapsah,
Trend Micro Anti Virus
Afsar,
Sistem Laporan ADUN
Siti, Afsar
Sistem eCuti
Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam Negeri
Sistem Izin Kursus INSAN
Sistem Izin Hadir Seminar
Sistem Izin Ke Luar Negeri
Sistem Semak maklumat Sendiri Dalam SM2
Sistem Jemputan Rasmi
Sistem Pergerakan Pegawai
Sistem Semakan Bayaran Perkhidmatan Awam