Soalan Lazim

 • Siapakah yang boleh memohon dan menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan
  yang disediakan oleh JPKN?
  Pihak JPKN hanya dapat memberikan perkhidmatan kepada Kementerian, Jabatan
  dan Agensi Kerajaan Negeri Sabah sahaja.


 • Bagaimanakah saya ingin tahu sekiranya ada kekosongan jawatan dalam JPKN?
  Untuk mengetahui maklumat kekosongan jawatan dalam perkhidmatan awam sila rujuk Sistem Permohonan Jawatan Online (http://www.jawatan.sabah.gov.my).

 • Bagaimanakah saya ingin memohon emel rasmi kerajaan?
  Untuk membuat permohonan emel rasmi kakitangan awam kerajaan negeri sabah, sila ajukan permohonan anda kepada Ibupejabat/Cawangan/KSIT JPKN yang
  terdekat dengan jabatan tuan/puan.

 • Bagaimanakah saya ingin memohon bantuan teknikal komputer?
  Bantuan teknikal boleh diberikan oleh Cawangan/KSIT yang terdekat atau pun Bahagian Kejuruteraan, JPKN

 • Bagaimana saya ingin memohon peralatan multimedia?
  Untuk membuat permohonan peralatan multimedia JPKN, sila buat permohonan
  anda melalui Bahagian Teknologi Multimedia, JPKN


 • Bagaimana saya ingin memohon perkhidmatan konsultansi?
  JPKN juga memberi khidmat nasihat konsultansi pengkomputeran. Permohonan
  boleh dibuat melalui Bahagian Perancangan, JPKN


 • Dimana saya boleh rujuk/melapor berkenaan dengan masalah teknikal ICT?
  JPKN menyediakan satu ruang/sistem untuk pengguna membuat rujukan/laporan berkenaan dengan masalah teknikal. Sistem tersebut adalah Sistem Trek ICT (http://sww.compserv.sabah.gov.my/TrekICT/).

 • Bagaimana caranya sekiranya jabatan saya ingin memohon untuk membangunkan sebuah sistem?
  Sekiranya pihak jabatan tuan/puan ingin memohon bantuan dalam pembangunan sistem sila buat permohonan melalui Bahagian Pembangunan Sistem, JPKN

 • Apakah alamat web Cawangan/KSIT JPKN?
  Untuk melihat dan melawat laman web cawangan dan KSIT JPKN, sila rujuk halaman Cawangan & KSIT JPKN (http://www.jpkn.sabah.gov.my/ksit.asp).

 • Bagaimana caranya sekiranya saya ingin menjalani latihan industri di JPKN?
  Sekiranya ingin menjalani latihan industri di JPKN, sila kemukakan permohonan melalui pusat pengajian masing-masing kepada Bahagian Latihan dan Penyelidikan, JPKN
q&a