Tender & Sebutharga bagi Tahun 2016

No Rujukan Keterangan Jenis Perloehan Tarikh Tutup Borang
JPKN/TWU2016/01
Perolehan Mikrokomputer Untuk Agensi Kerajaan Negeri Di Wilayah Tawau
Mikrokomputer

27 JUN 2016
Tutup

Borang Sebut Harga
JPKN/T (S) 300-3/1 Klt.5 ( 19 ) (R)
Perolehan Peralatan ICT bagi Pejabat Daerah Kecil Tungku
Mikrokomputer,komputer Riba dan Pencetak

21 Oktober 2016
Tutup

Borang Sebut Harga
JPKN/TWU/2016/03
SEWA GUNA PERALATAN KOMPUTER UNTUK MAKMAL ITJABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI, CAWANGAN TAWAU
Mikrokomputer

5 Disember 2016
Tutup

Borang Sebut Harga

Lampiran F

Laman Web Rasmi JPKN Cawangan Tawau