Anda sekarang di :
Profil Jabatan
Visi, Misi & Objektif

Ibu Pejabat

Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri

Beg Berkunci 2057, Wisma Kewangan 
88999 Kota Kinabalu, Sabah.

Tel : 088 - 272 444
Faks : 088 - 215 116
E-mail : webmaster@sabah.gov.my

Ikuti kami di facebook twitter rss  
Visi, Misi & Objektif
cetak kandungan

Visi

Peneraju Transformasi Perkhidmatan Awam Negeri Untuk Mencapai Kerajaan
Pintar.

Misi

Memberikan Perkhidmatan ICT Yang Cemerlang Kepada Kerajaan Negeri Bagi
Mendampingi Masyarakat.

Objektif

 1. Bertindak sebagai pusat perkhidmatan ICT bagi Kerajaan Negeri Sabah.
 2. Memperkenal dan menyelaras perancangan serta kemajuan ICT.
 3. Memperbaiki sistem dan tatacara pelaksanaan dan penggunaan ICT.
 4. Memastikan penggunaan kos perbelanjaan yang berpatutan dalam pelaksanaan dan penggunaan ICT.
 5. Mempertingkatkan kecekapan, keberkesanan dan produktiviti sumber tenaga manusia dan penggunaan ICT.
 6. Mempiawaikan dokumentasi, data, rekod, prosedur dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan ICT.
 7. Mengintegrasi aplikasi komputer yang berkaitan dengan sistem maklumat pengurusan.
 8. Menyediakan  latihan  kepada  para  pengguna  ICT  bagi mempertingkatkan pengetahuan serta memperolehi pengalaman dalam penggunaan ICT.
 9. Memastikan perubahan wajar dan licin daripada sistem manual kepada sistem berkomputer.
 10. Mengurus dan mengendalikan operasi penggunaan sistem aplikasi ICT dan data-data rasmi Kerajaan Negeri serta penyimpanan sentiasa “realiable” dan terjamin.
 11. Memastikan dan mengawal keselamatan ICT Kerajaan Negeri sentiasa terjamin.

 

 

 

 

 

Jumlah Pelawat : 4031657 orang